DESPESA ELECTORAL

Després de presentar-vos el pressupost per a les eleccions locals 2019 ara publicam la nostra despesa final de campanya. La font d’aquests euros són les quotes dels afiliats, els doblers que tenim per la nostra representació a l’Ajuntament i els doblers aportats pels nostres regidors (que donen al partit la major part del seu sou):