INFORMES DE COMPTES

El comptes clars!

Alternativa per Pollença, fent efectiu el compromís de transparència i rendició de comptes de forma publica, presenta anualment el seu Informe Econòmic i de Comptes el qual recull la principal informació econòmica, els ingressos i les despeses del partit.