Al·legacions al pressupost 2022

Al·legacions al pressupost general i a la plantilla de llocs de treball per a l’exercici 2022 que presenta Alternativa per Pollença:

INFÀNCIA:

 • Al·legació 1: augmentar la partida 330 226061 «Activitats culturals i didàctiques» fins a 168.000€ (un increment de 30.000€) per tal de programar més activitats educatives i lúdiques dirigides als infants, posant especial atenció a la franja d’edat de 0-4 anys, per als que pràcticament no existeix oferta d’activitats d’iniciativa pública. Al 2021 es van gastar més de 195.000€.
 • Al·legació 2: La partida 150 21006 «Reparacions i manteniment de Parcs» que està a 0€, augmentar-la en 10.000€ i la partida 151 62525 «Mobiliari urbà parcs i jardins infantils» que està pressupostada en 13.000€, incrementar-la fins a 100.000€.

Aquest increment de 87.000€ podria servir per renovar alguns dels parcs existents reconvertint-los en propostes més atractives, a la vegada que adaptades per bebès i infants amb mobilitat reduïda, crear un parc més en el nucli de Pollença (que només n’hi ha 3 i estan molt concorreguts), fer una inversió ambiciosa per convertir la plaça de ca les Munnares en una plaça pels infants (a més, d’ampliar la zona de jocs fent-los diversos i adaptats, fa falta garantir la seguretat pel fàcil accés dels infants a la calçada amb trànsit i la confortabilitat: necessitat d’ombra, font pública…). El disseny podria implicar algun mecanisme de participació, per tal que els mateixos infants i els seus pares i mares, poguessin fer aportacions i propostes.

 • Al·legació 3: Augmentar la partida 320 2279911 «Contracte de gestió escoleta municipal Pollença» amb la quantitat que es consideri suficient a criteri d’Intervenció o dels STM per tal de poder llogar o adquirir i adaptar un local on es pugui desenvolupar l’activitat docent.

JOVENTUT:

 • Al·legació 4 : Augmentar la partida 337 226993 «Activitat Joventut» fins a 20.000€ (increment de 10.500€) per tal de poder programar més activitats dirigides a aquest sector de població donant més alternatives de lleure i relació social, tot promovent un oci sa i alternatiu.
 • Al·legació 5: Augmentar la partida 337 2279931 «Pla de prevenció de drogues», transformant-la en «Pla i activitats de prevenció d’addiccions i promoció de la salut emocional» fins a 8.800€ (increment de 5000€).
 • Al·legació 6: Augmentar la partida 337 2279932 de «Servei de Dinamització Juvenil» fins a 41.000€ (increment de 18.865€) per tal de poder comptar amb més dedicació de personal en la dinamització juvenil.
 • Al·legació 7: Crear un partida amb la quantitat que es consideri suficient a criteri d’Intervenció o dels STM per poder contractar un servei d’educadors de carrers per tal de fer treball comunitari i prevenir la conflictivitat entre els infants i joves en horari de capvespres, especialment al Port de Pollença.

ECONOMIA:

 • Al·legació 8 : crear una partida de 20.000€ per posar en marxa un programa d’acompanyament i suport, amb ajudes econòmiques, per al desenvolupament de projectes d’economia social i cooperatives de treball. Es tracta d’afavorir la inserció laboral de persones que hagin quedat sense feina, o de rescatar empreses que facin fallida apostant per fórmules que prioritzin el respecte per l’entorn i per les persones, i que suposen estabilitat laboral. Una proposta a desenvolupar amb aquesta fórmula podria ser una xarxa pública de bicicletes.
 • Al·legació 9: crear els programes relacionats amb la política de despesa 41 (agricultura, ramaderia i pesca) i dotar-los amb 20.000€ per tal d’impulsar el sector primari pollencí, contribuint a la transició a la producció ecològica, a la formació, a les campanyes de promoció, suport als joves agricultors i ramaders… A la vegada, consideram que «Sector primari» hauria de ser una àrea delegada, visible i amb un regidor/a responsable.

POBLE HABITABLE:

 • Al·legació 10: crear una partida econòmica de 50.000€ per poder posar en marxa una  borsa d’habitatges per a lloguer social, iniciativa especialment necessària en un poble amb greus problemes d’accés a l’habitatge per una part de la població. L’Ajuntament mediaria entre propietari i llogaters, promovent que particulars ofereixin el seu habitatge a lloguer a un preu assequible (un preu estàndard en funció del nombre d’habitacions, per exemple) a canvi d’una sèrie d’avantatges, garanties i subvencions per al propietari. Amb la partida s’hauria de cobrir una persona que ho pogués coordinar, a més de disposar de marge per pagar assegurances, posada a punt d’habitatges, tramitacions diverses…
 • Al·legació 11: Augmentar la partida  152 62202 «Adquisició solar habitatge protecció oficial» amb la quantitat que es consideri suficient a criteri d’Intervenció o dels STM. Al municipi l’accés a la vivenda cada vegada és més complicat i car, per tant, suposaria una ajuda als ciutadans per poder seguir vivint dignament al seu poble de naixement o adopció.

SERVEIS SOCIALS:

 • Al·legació 12: Augmentar la partida 231 2279911 «Serveis d’ajuda domiciliària i altres Serv. Socials» (increment de 25.000€) per tal de poder atendre totes les necessitats dels ciutadans.
 • Al·legació 13: Augmentar la partida 152 62201 «Adquisició pisos d’acollida» amb la quantitat que es consideri suficient a criteri d’Intervenció o dels STM, per tal de poder oferir un habitatge davant determinades situacions vitals complicades que és poden donar a les famílies del municipi.
 • Al·legació 14: Augmentar la partida 231 48004 «Ajudes necessitats urgents» (increment de 50.000€). Encara que pareix que el pitjor de la pandèmia ha passat, les seves conseqüències per a moltes famílies perduraran en el temps i és important que l’Ajuntament pugui donar sortida a aquestes necessitats i ajudat als veïns de Pollença.

MEDI AMBIENT:

 • Al·legació 15: Augmentar la partida 170 60000 «Inversions medi ambient». Cada vegada es fa més necessari tenir cura de l’entorn que ens envolta (increment 20.000€).
 • Al·legació 16: Augmentar la partida 151 60011 «Adequació clavegueram» (increment de 25.000€). És vital el correcta manteniment i l’adequació de la xarxa de clavegueram per evitar problemes que succeeixen reiteradament.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

 • Al·legació 17: Crear la partida específica de «Pressuposts participatius» i dotar-la amb la quantitat que es consideri suficient a criteri d’Intervenció o dels STM per tal d’impulsar realment la participació i implicació ciutadana dels habitants del municipi.

URBANISME:

 • Al·legació 18: Canviar la partida 151 227061 «Estudi tècnic-jurídic per exprop/indemn camí Cala Castell» per «Expropiació camí Cala Castell» amb la quantitat que es consideri suficient a criteri d’Intervenció o dels STM per fer efectiu l’ús públic del camí que estableix l’estudi esmentat (ja realitzat).

Les quantitats econòmiques de les partides que es proposen crear o incrementar, provindrien de rebaixar o eliminar les següents partides:

132 – 60000 -Inversions seguretat i ordre públic. Restar 25.000€ d’aquesta partida, ja que ja s’ha fet inversió en radars, etilòmetres o pistoles i al 2021 s’ha gastat la meitat del pressupostat.

132 – 21000 – Senyalització vertical via pública (senyals). Restar 7.100€ d’aquesta partida ja que ja s’ha fet una inversió de més de 18.000€.

151 – 62326 – Dotació Saló Parroquial. Restar 10.250€ d’aquesta partida, ja que en els darrers anys s’hi ha fet ja molta inversió i al 2021 no s’ha gastat res de la quantitats pressupostada. Ara mateix no hi ha necessitats de noves inversions

151 – 62538 – Senyalització turística. Restar 14.250€ d’aquesta partida.

151 – 63501 – Mobiliari dependències municipals. Restar 10.000€ d’aquesta partida ja que no hi ha necessitats urgents que justifiquin tal despesa i la inversió dels 2021 ha estat un poc més de la meitat pressupostada.

211 – 16008 – Assistència mèdica/farmacèutica. Eliminar la partida, alliberant 65.000€, ja que a més de no ser legal no té cap sentit que l’administració pública pagui assegurances privades.

332 – 226023 – Publicitat i publicacions. Restar 6.500€ d’aquesta partida, ja que no es gasta tant com es pressuposta.

3381 – Festival de Música. Reduir la partida 3381-226995 – Contractació concerts (Festival) intentant fer un Festival més auster ja que hi ha altres necessitats al municipi per atendre. Restar 100.000€

430 – 2260210 – Promoció i publicitat turística. Restar 26.700€ d’aquesta partida, ja que en les actuals circumstàncies no té sentit aquesta despesa ni és convenient seguir insistint en el mateix model de mono dependència del sector turístic.

912 – Òrgans de govern. En l’actual situació d’inflació i pujada de preus, no s’entendria que els polítics no donessin exemple, i no es destinés una part d’aquests sous, alguns molt alts, per destinar a altres necessitats socialment més importants:

912 – 10000 – Assignacions membres de la corporació. Restar 11.012,19€

912 – 16000 – Quotes socials membres corporació. Restar 3.407,92€

912 – 23000 – Dietes de càrrecs electius. Restar 7.425€

912 – 226010 – Representació corporació. Restar 10.000€

330     78002 – Cultura. Eliminar la partida de Subvenció Parròquia de la Nostra Senyora dels Àngels de Pollença (Restar 30.000€) ja que ja hi ha una altre partida dotada de 10.000€ (330-48045), els quals es poden reduir a la meitat (Restar 5.000€).

430  4xxxx – Turisme. Eliminar la partida per la Subvenció nominativa Associació Hotelera Pollencina. L’Ajuntament ja inverteix en promoció turística i en ella s’inclou ja la promoció de la plata hotelera del municipi. Restar 35.000€

RESUM

Import incrementat: 366.380€

Import descomptat: 366.645,11€

Diferència: 265,11€

Al·legacions al Pressupost 2022 – PDF

Imatge de capçalera: Bruno

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s