Resum del Ple de 29/07/2021

A continuació teniu un resum del ple ordinari del passat 29 de juliol. El regidor de Podem per motius professionals s’incorporà més tard, així com els regidors Soler i Llobeta i la regidora Buades de Tots s’absentaren en alguna votació.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . Aprovat per unanimitat.

2. Expedient 3395/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’acceptació expressa de les condicions i prescripcions per a l’atorgament, amb caràcter temporal i mitjançant concessió demanial, de la concessió d’ocupació d’uns 274 m2 de domini públic marítim terrestre (escar Cala Clara). Aprovat per unanimitat.

Es tracta de l’acceptació de les condicions de Costes per la concessió de l’ocupació de l’escar de Cala Clara per a tenir-hi una barca de salvament.  És un tema que s’inicià ja a l’anterior legislatura, però que entre una cosa i l’altra, esmenar deficiències, … s’ha retardat fins al dia d’avui.

Serà una concessió per 10 anys i possibilitat de 10 més. L’Ajuntament no pagarà cànon, i es farà responsable del manteniment. I de bones a primeres s’haurà de fer una adequació, que ja gaudeix d’un projecte que té un pressupost d’execució material de 111.878,75 € (l’IVA exclòs).

Noltros votàrem a favor, ja que tot lo que sigui millorar la seguretat de les persones mos sembla bé, i en aquest cas creiem que tenir una barca de salvament a l’escar de Cala Clara és una bona decisió. I a més tenint en compte que no se pagarà cànon, tot i les despeses d’adequació i manteniment creiem que és una decisió que pot salvar vides i que per tant al final pot sortir barata.

3. Expedient 3582/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques a la rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per als anys 2021 i 2022. Aprovat per unanimitat.

Són més o menys les bases que s’aproven cada dos anys, i a nivell general són molt similars.

El canvi principal o més substancial és el del total de la partida, que passa a ser de 25.000 enlloc de 50.000, però en cas de que faci falta més crèdit, l’equip de govern es va comprometre a dotar-la amb posterioritat.

Evidentment votàrem a favor.
  
4. Expedient 3572/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per implementar una alimentació saludable i sostenible en la distribució d´aliments per a persones necessitades a càrrec de l´Àrea de Serveis Socials de Pollença. Aprovat per 6 vots a favor (Junts i Alternativa) i 9 abstencions (Tots, PP, Pi i UMP)

Una moció que presentà Junts i que establia aquests quatre acords:

1.- Garantir en el subministrament d´aliments una dieta equilibrada, evitant aquells amb grasses saturades, sucres refinats i additius químics (conservants, colorants,…). Sobretot evitar els aliments ultra processats (galetes, pa de motlle, sucs envasats…)

2.- Que aquesta petició se faci extensiva a totes les associacions que participen en els distints punts del municipi de repartiment d´aliments.

3.- Garantir que els Serveis Socials vigilin perquè l’alimentació dels infants sigui equilibrada, en coordinació amb els centres escolars i atenent també a les possibles intoleràncies alimentàries perquè aquests infants puguin tenir l´alimentació que necessiten.

4.- Prioritzar la compra de fruites, verdures, carns, derivats lactis, ous, fruits secs i qualsevol altre aliment que puguin proveir els pagesos i cooperatives locals per d’aquesta manera també donar suport a la nostra agricultura i ramaderia, en definitiva treballar activament per la reactivació de la economia illenca i per un món equilibrat i sense contaminació.

Durant el debat vàrem recordar que respecte a l’alimentació i serveis socials noltros ja vàrem presentar una moció que se va aprovar per entre d’altres, assegurar que els infants tinguessin garantit el consum de fruita i verdura i de làctics recomanats per a una correcta alimentació.

Evidentment, compartim el contingut del fons de la moció i dels acords i votàrem a favor, i ens congratula veure com el PSOE després dels comentaris de cunyat del president del govern respecte a les recomanacions del ministre Garzón relatives a una alimentació saludable, remi en aquest sentit, almenys a Pollença.

5. Expedient 3540/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per unanimitat.

Les distincions que cada any per aquestes dades s’aproven i que varen entregar-se el dia 2  d’agost en un emotiu acte.

Enguany les distincions han recaigut en les Germanes Missioneres dels Sagrats Cors de Pollença, per la seva labor social en favor dels més desafavorits i coincidint amb el 100è aniversari de la seva arribada; a Joan Forcades, llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i professor de l’IES Guillem Cifre de Colonya, on arribà al curs 81-82 i que enguany ha arribat a la seva jubilació com a docent, per tota la seva contribució i la petjada deixada a l’àmbit educatiu i esportiu al nostre municipi, i a la marca Mè de Pollença, impulsada per un grapat de ramaders a l’any 1999, amb l’objectiu de produir d’acord amb els nivells de qualitat que el reglament establia i que posaren en marxa la comercialització de carn de mè amb un èxit notable i un producte de qualitat, de forma directe a restaurants, carnisseries i establiments de distribució d’aliments, i reinventant-se en moment de pandèmia i posant en marxa una campanya de servei a domicili. Per desgràcia la tornada de la llengua blava a les Balears ha confirmat als ramaders pollencins els seus temors, detectant-se el primer cas, provocant l’inici de la campanya de vacunació, i incrementant la preocupació dels pagesos davant la possible pèrdua de part del ramat i la confiança en el producte

Des d’Alternativa la nostra més sincera enhorabona.

6. Expedient 1418/2021. Proposta per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la classificació com a sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO) del sector Urbanitzable Programat (U.P.) 4-B, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per 9 vots a favor (Tots, PP, Pi i UMP) i 6 abstencions (Junts i Alternativa).

Es tracta de reclassificar la part del polígon que no estava desenvolupada (la més propera a Can Berenguer). De forma resumida, això era un urbanitzable, i per al seu desenvolupament ja s’havia constituït la junta de compensació (2016), però al seu moment, a l’aprovar-se la LUIB aquest va quedar desclassificat al no haver-se dut a terme el seu desenvolupament, com a rústic. I ara el que es fa és tornar-lo a classificar com a urbanitzable, per a efectes pràctics, regularitzar unes edificacions que ja existien abans de la desclassificació feta per la LUIB, i per a posteriori dur a terme el desenvolupament amb vials, aparcaments i zones verdes que correran a càrrec dels particulars.

Nosaltres entenem el tràmit que se va dur a terme, però si quan es va aprovar la constitució de la junta de compensació (2010), aquesta s’hagués constituït quan tocava i no al 2016, i s’hagués treballat en el desenvolupament del polígon, aquest tràmit no s’hauria de dur a terme i l’afectació de la LUIB sobre el polígon no hauria existit. Per tot això nosaltres ens vàrem abstenir.

7. Expedient 611/2021. Proposta per a l’aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la reordenació de l’accés a la carretera Ma.2200, Palma-Port de Pollença, en el tram final de la Via Argentina del nucli de Pollença, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per unanimitat.

Al 2019 ja va anar a ple una aprovació inicial. Es tracta de modificar el PGOU per ordenar aquest tram d’accés a la carretera per via Argentina. La rotonda no es va fer on preveia en planejament i el vial que hi accedeix no tocaria ser exactament com és ara. El propietari de dues parcel·les que quedaven a banda i banda va proposar una modificació, per evitar el problema i poder edificar: deixar el vial tal qual, i traslladar l’edificabilitat del triangle sud al trangle nord, i que el primer sigui aparcament privat sense edificis. Així s’evitaria un edifici de gran impacte allà enmig, no fer un vial nou amb expropiació inclosa i s’elimina la incongruència entre planejament i realitat.

Ara, s’ha dut a terme l’aprovació provisional, ja que la definitiva la farà el Consell. A aquesta aprovació, i a instància de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme s’incorporen algunes coses: anàlisis i justificació els sistemes de gestió i execució per a dur a terme la materialització de la nova ordenació prevista; definició i justificació de la secció del nou vial de connexió amb la rotonda (Ma2200), així com la vorera prevista a la illeta sud del final de la via Argentina; incorporació estudi d’avaluació de la mobilitat generada amb l’alteració del sistema general viari, d’acord amb l’establert a l’article 59.4 de la LUIB; informe de sostenibilitat econòmica que valori la implantació i manteniment del nou sistema general viari que es proposa.

Votàrem a favor, perquè consideram que aquesta solució és molt millor que la que actualment està reflectida al planejament i s’evitarà una possible construcció amb un elevat impacte visual.


Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s