Resum del Ple de 27/05/2021

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del mes de maig celebrat el passat dijous 27 de maig, al qual no va poder assistir, per qüestions de salut, el portaveu de Junts Avançam Miquel Àngel March. Properament publicarem un resum de la segona part i les respostes de l’equip de govern als nostres precs i preguntes.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2. Expedient 2338/2021. Dictamen per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2021. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP i PI) i 6 abstencions (Alternativa, Podem i Junts Avançam).

Es tracta de poc més de 41.600 euros, la majoria difícil d’evitar ja que són factures que s’han presentat tard. Ara bé, això no lleva que la majoria de factures vagin amb un informe en contra d’intervenció, i que ve a demostrar que la regularització  de moltes tasques segueix sent un tema pendent de millorar. Així veiem com les tasques d’infermeria i auxiliar d’infermeria de la residència, recollida d’animals domèstics, servei de grua, tasques de vigilància, rènting de fotocopiadores, subministraments de materials, de combustibles, …. es presten sense seguir els procediments legalment establerts per a contractar-los.

Noltros com sempre hem fet vàrem optar per una abstenció, ja que qualsevol tasca que es dugui a terme s’ha de pagar, però instam al regidor de contractació a que es posi les piles per tal de veure si aquest tema comença a millorar.

3. Expedient 2063/2021. Dictamen per a l’aprovació de la ratificació de la Resolució de Batlia 2021/350, de dia 28 d’abril, en relació amb el recurs contenciós administratiu PA 124/2021. Aprovat per unanimitat.

Es tracta d’un contenciós presentat per FeSP-UGT en relació a la carrera professional, concretament es reclama que als funcionaris interins i al personal laboral temporal se’ls valori l’experiència prèvia a altres administracions per assolir el nivell. El que suposa un clar cas de discriminació, i que en cas de no modificar-se l’article corresponent de la carrera professional molt probablement l’Ajuntament perdria el contenciós, ja que hi ha sentències prèvies que ho avalen.

En aquest sentit, el dimarts previ al ple va dur a terme la Mesa d’empleats públics on s’acordà modificar l’article corresponent de l’Acord de Carrera Professional, però per sorpresa dels treballadors, tot i que l’Ajuntament amb el canvi admetia la discriminació que s’havia comès cap als interins, el Batle es negà a pagar la retroactivitat, i els treballadors deixarien de percebre dos anys de complement de carrera, tot i admetre l’ajuntament que durant aquest període se’ls estava discriminant injustament. Aquesta actitud del batle suposarà que la qüestió no abandoni els tribunals i acabi decidint-se allà.

Nosaltres votàrem a favor del nomenament de lletrat i procurador perquè qualsevol, en un estat suposadament de dret, ha de poder defensar-se, independentment del cas que ens ocupi, i l’Ajuntament de Pollença no és una excepció, ara bé, des d’aquí no podem deixar de criticar l’actitud del batle respecte als treballadors municipals, i l’instam a que els tracti amb respecte, que compleixi els acords i aboni el que és de justícia i que deixi d’utilitzar la carrera professional per fer xantatge als empleats públics.

4. Expedient 1808/2021. Dictamen per a l’aprovació de la determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2022. Aprovat per unanimitat.

Els festius del 2022 seran els habituals 17 de Gener i 2 d’agost, Sant Antoni i La Patrona. Només esperem que la situació de la pandèmia sigui molt millor i que tots poguem gaudir de les festes com sempre havíem fet.

5. Expedient 2404/2021. Dictamen per a l’aprovació del canvi de la denominació del centre CEIP Port de Pollença per la denominació CEIP Bocchoris. Aprovat per 15 vots a favor (Tots, Junts, PP, UMP, PI, Podem) i 1 abstenció (Alternativa).

El CEIP Port de Pollença ha decidit canviar el seu nom, ja que l’actual és un simple nom del nucli, neutre, impersonal i que porta a moltes confusions. En aquest sentit dugueren a terme un procés per elegir un nom pel centre. Creant una comissió amb representants dels mestres, pares i alumnes la qual va posar en marxa un recull de possibles noms i la comissió en va triar dos, Bocchoris i Nàufraga i es va dur a terme una votació entre tota la comunitat educativa, sortint elegit el nom CEIP Bocchoris, en referència a la ciutat romana.

A Alternativa consideram que el procés per a l’elecció del nom ha estat exemplar, i ja ens agradaria que molts aspectes de la nostra vida municipal s’elegissin així. I no tindríem cap problema per votar a favor del nom. Ara bé el nostre regidor va decidir emetre un vot particular i personal, i considera que en la seva condició d’historiador no podia votar a favor d’una denominació que s’ha demostrat incorrecta.

6. Expedient 2557/2021. Dictamen per a l’aprovació de la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2021/419, de dia 18 de maig, en relació amb el recurs de cassació interposat en el PO 122/2013 en fase d’execució. Aprovat per unanimitat.

Un recurs presentat per la propietat de Ternelles en contra de que la supressió definitiva de la servitud de pas pel camí la fes el Consell, i reclamant que aquesta competència corresponia a l’Ajuntament. Recordar que va ser la pròpia Sala la que va dictaminar que havia de ser el Consell i no l’Ajuntament l’encarregat de l’aprovació definitiva, i l’ajuntament n’era de la provisional.

Votàrem  a favor del nomenament de lletrat i procurador, alhora que expressàrem la nostra més profunda repulsa cap a l’actuació de la propietat, que en aquest cas no sabem ni ben bé a que respon. Ja han aconseguit el que volien, que era acabar amb la servitud de pas, independentment de qui la faci efectiva de forma definitiva, i encara punyen. Un acaba per tenir la sensació de que a part de dilatar el tema, o de no voler que surti de l’Ajuntament, del que es tracta és de desgastar al màxim, de molestar, de tenir als serveis jurídics sempre tensos. En definitiva com si estassem lliurant una batalla, en aquest cas, en contra de tots els ciutadans.

D’aquesta gent sempre enfront.

7. Expedient 2483/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per visibilitzar i resoldre les necessitats de les persones amb patologies relacionades amb incontinència i ostomies. Aprovat per unanimitat.

Moció presentada per Junts Avançam, a la que evidentment votàrem a favor, i als qui agraïm la iniciativa i que esperem que serveixi per donar visibilitat a les problemàtiques relacionades amb ostomies i incontinències, i sobretot que aquesta visibilitat i els acords de la moció serveixin per millorar la qualitat de vida a totes les persones afectades per aquestes problemàtiques.

 Els acords de la moció són els següents:

1-La signatura d´un Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença, l’associació ABACCO (Associació balear de Crohn, colitis ulcerosa i ostomitzats) i l’associació ASIA (Associació per la incontinència anal i urinària).

2-La validació d´un distintiu presentat per les entitats col·laboradores, que permeti als malalts de Crohn, colitis ulcerosa, ostomitzats i malalts d’incontinència anal i urinària aturar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

3-La visibilització de les malalties de Crohn, colitis ulcerosa, ostomitzats e incontinència anal i urinària i la millora de la qualitat de vida dels pacients, especialment en relació a la dinamització de la vida social al terme municipal de Pollença dels pacients mitjançant les mesures adients.

4-Habilitar amb els equipaments adequats alguns banys públics perquè hi puguin accedir aquestes persones.

8. Expedient 2527/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’adquisició de sòl públic al nucli de població de Pollença. Aprovat per 4 vots a favor (Junts Avançam) i 12 abstencions (Alternativa, Tots, PP, PI, UMP, Podem).

Una moció que establia iniciar l’obertura d’expedient i tràmits corresponents per comprar els solars del Camp den Brull i del Camp de les Monges (darrera l’escola Costa i Llobera) i crear les corresponents partides al pressupost de 2021.

Nosaltres som conscients que és molt probable que aquests terrenys tard o d’hora sigui municipals,  que estant pagant per ells a l’actualitat és evident que una compra en bones condicions suposaria un estalvi. Ara bé, tampoc teníem clara la necessitat d’aprovar una moció com aquesta, concretant tant en aquests solars, creant les partides al pressupost. Creiem que ara mateix hi ha altres necessitats i prioritats com per exemple disposar de solars per tenir pisos d’acollida temporal i habitatge protegit.

Per tant, sense estar en contra de la compra, consideram que sense tenir una garantia d’arribar a uns acords de compra a preu raonable, sense tenir una urgència real, aquesta moció només aconseguirà posar aquestes compres a l’agenda municipal i pública quan ara tampoc cal tenint en compte que hi ha altres prioritats.

Per tot això  optàrem per una abstenció.

Anunci de convocatòria

Foto de capçalera de Maaark a Pixabay

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s