Resum del Ple extraordinari de 29/4/2021

© Steve Buissinne

A continuació teniu un resum del ple extraordinari del passat 29 d’abril i al que també és varen respondre els precs i preguntes pendents de plens passats i que vos resumiren en un altre article.

1. Expedient 2005/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2021. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, PI i UMP), 1 abstenció (Podem) i 6 en contra (Alternativa i Junts Avançam).

El punt principal del ple, i al qual vàrem votar en contra. I ho vàrem fer per diversos motius. El primer per una qüestió de formes, ja que com bé ha dit l’equip de govern en alguna ocasió, és aquest pressupost, un pressupost continuista. I sent això així és injustificable que no es dugui a ple l’aprovació inicial fins a pràcticament el més de maig, a sobre amb la sobrada majoria de la que disposa el govern municipal, i de la eficiència en la gestió de la que sempre presumeixen.

A nivell formal també volem criticar que aquest pressupost s’ha elaborat sense tenir en compte la ciutadania i el teixit associatiu, i la participació ha brillat per la seva absència. Basta veure el mal paper duit a terme amb els consells d’àrea, i la manifestada falta de voluntat de fer pressupostos participatius, per veure que la participació ciutadana no interessa a aquest govern.

I en quan a contingut, com hem dit, és un pressupost molt similar, i que de forma resumida se pot dir que ha reduït la majoria de partides un 5% per fer-ho quadrar amb el descens d’ingressos. Així hi tot hi ha alguns casos que xoquen.

Tot i que és cert que les partides per ajudes urgents i compra d’aliments queden iguals (i tal vegada podrien augmentar-se per a futurs exercicis), la veritat és que el punt dos del ple era una modificació de crèdit per dotar-les deforma adequada. Aquest fet però no ve a demostrar més que aquest pressupost està buit de contingut polític, no adaptat al seu moment, i que és una simple eina administrativa que cal aprovar i que després es modifica, demostrant clarament això també, que aquest se podria haver aprovat molt més prest.

També aprofitàrem per demanar perquè l’equip de govern havia renunciat al pla de mobilitat, reduint la seva partida, al que la regidora va respondre que es devia a la falta d’un tècnic de l’àrea i de capacitat humana en aquests moments i que no considerava oportú encarregar-ho a una empresa externa. En aquest sentit nosaltres lamentam que Pollença segueixi sense un pla de mobilitat, alhora com veiem que es van produint canvis a la circulació cada poc temps. el que cal és un pla integral que fomenti una mobilitat tendent a la reducció del cotxe i el foment de la bicicleta i la mobilitat a peu.

També sorprèn que s’incrementi la partida destinada al servei de participació, cosa que no ens sembla malament, vista la poca voluntat de l’equip de govern de fomentar-la durant tot aquest temps i desprès de declarar que no pensen fer pressupostos participatius.

També vàrem aprofitar per recordar que la plantilla d’EMSER (també s’aprovava el seu pressupost i la plantilla de l’Ajuntament i la de l’empresa municipal) és va aprovar de forma barroera al Consell d’Administració passat i que un capatàs i un encarregat havien estat nomenats a dit i sense dur-se a terme la promoció interna establerta pel conveni, i sense disposar de la titulació requerida algun d’ells per  ocupar el nivell que ocupava. I el que és pitjor tot sense facilitar la informació necessària perquè des de el departament de personal puguin fer un informe mínimament digne.

I per acabar, i retornant a la reducció d’un 5% de la majoria de partides. Evidentment no s’han baixat totes, entre elles el sous dels regidors! Totes les partides s’han ajustat menys les seves pagues al que ve a ser una nova demostració de falta de sensibilitat i vergonya.

Per tant, per tot això a nosaltres no ens va quedar més remei que votar en contra i en el període que s’obre a contribució farem les al·legacions que considerem oportunes.

2. Expedient 2033/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 15-2021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aprovat per unanimitat.

Es tracta d’augmentar la partida de compra per aliment en 250.000 euros més, la d’ajudes de necessitats urgents en 100.000 més i destinar-ne 72.000 per a fer un estudi de l’estat de les aigües i els ecosistemes marins de la Badia Pollença (s’encarregarà a IMEDEA).

Evidentment votàrem a favor, ja que els canvis ens semblen positius. Les relatives a serveis socials venen a certificar que les partida pressupostades inicialment no servien ni per començar, i que aquesta és la realitat actual. I la de l’estudi esperem que serveixi per veure quina és la situació real de la badia, i a partir d’aquí prendre les mesures que correspongui.

3. Expedient 299/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus. Aprovat per 16 vots a favor (Tots, Junts Avançam, PP, PI, Podem i UMP) i 1 abstenció (Alternativa).

Diversos negocis (supermercats de caràcter turístic) han demanat que ells fossin també exclosos del pagament de la taxa de fems degut a que la seva activitat s’ha vist pràcticament aturada al 100%. Tot i això entenem que tècnicament no se pot fer una diferenciació entre aquests tipus de supermercats i la resta, que motivi la suspensió de l’ordenança a uns i als altres no, i que no han tingut cap “impediment legal” per dur a terme la seva acció.

En aquest sentit hem optat per una abstenció esperant que l’equip de govern sigui capaç de cercar algun mecanisme que pugui ajudar d’alguna altre manera a aquests tipus de negocis.

4. Expedient 82/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola de Música de Dansa de Pollença. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, PI i UMP) i 7 en contra (Alternativa, Podem i Junts Avançam).

En aquest cas nosaltres presentàrem al·legacions per a que s’incloguessin bonificacions basades en criteri de renta (i Podem ho va fer en una línia similar). Tècnicament foren rebutjades al·legant la necessitat d’un estudi econòmic per fer-ho, tot i que el regidor almenys va ser sincer i va dir que ells no creia en aquest tipus de bonificació. Fins i tot va atrevir-se a dir que la gent que declara tenir pocs ingressos sempre en té per alguna altre part, en una clara criminalització de la pobresa. Per desgràcia, i si la música és ja de per si una activitat cara i que segons quin tipus de famílies ja hi tenen difícil accés, ara que existia la possibilitat de facilitar-lo l’equip de govern no ho ha considerat oportú.

Convocatòria del Ple

Foto de capçalera de Steve Buissinne a Pixabay

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s