Resum del Plens extraordinaris del 17/06/2020

PRIMER PLE:

1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del compliment fidel i exacte de la interlocutòria dictada en data 29/05/2020 pel Tribunal Superior de Justícia en les Illes Balears en el procediment ordinari 122/2013 – Execució

Aquest punt no es vota, sinó que consisteix en què la secretària ens ha llegit aquest auto, relatiu al conflicte pel Camí de Ternelles en què ens adverteix a tots els regidors, so penes de 1.000€ i 2.000€ al mes i possible delicte de desobediència, que tenim 6 mesos per adaptar el PGOU al PORN eliminant la servitud de pas.

Hem fet algunes consideracions, tant sobre aquesta interlocutòria i sobre les diferents parts implicades.

En primer lloc, és una vergonya aquest auto en què se’ns amenaça amb multes si no complim una cosa impossible de complir: ens exigeix que facem la modificació definitiva amb 6 mesos, quan resulta que l’Ajuntament no és competent per fer-ho, sinó el Consell. Es fa una interpretació molt restrictiva del dret, pot ser, però una interpretació curiosament molt coincident amb els interessos de la família March. Tenim clar que si aquest camí no passàs per dins la propietat dels March, no seríem aquí on som, i de fet no hi hauria ni zona d’exclusió (que no existia en el tràmit d’informació pública i que es va posar sense que ningú demanés).

Una referència obligada, també, a la falta de capacitat i de feina del Govern Balear que, amb dos governs progressistes, encara no ha tengut temps de modificar el PORN per, com a mínim, permetre l’ús senderista dins zona d’exclusió. Ja duim un any de nova legislatura    (amb la petició formal a la Conselleria per del nostre Ajuntament el novembre passat) i encara no han fet res. Tan difícil no deu ser, si ara que ha sortit aquesta interlocutòria el Govern ha sortit a dir que ho modificarà ja.

Finalment, aquest equip de govern sap que tenim 6 mesos per complir la sentència, i també sap que hi ha possibilitats que en aquest període de temps el Govern modifiqui el PORN. I aleshores, seria el moment de demanar aclariments a la Sala de què fer perquè si ens obliguen a adaptar el PGOU al PORN eliminant la servitud de pas i resulta que el PORN s’ha modificat permetent el pas (amb restriccions), aleshores sembla molt lògic que la Sala modifiqués les conclusions arribades al seu darrer auto. Per tant, el que demanam és de sentit comú i no posa al batle en situació d’incomplir la sentència: simplement li demanam que, si tenim 6 mesos per fer-ho, esgotem el termini.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals

Aprovat amb 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), 1 en contra (Alternativa), 4 abstencions (Junts i Podem).

Com que enguany incomplirem els requisits d’estabilitat pressupostària (bàsicament perquè no s’ingressarà suficient), estan proposant que com que tanmateix s’haurà de fer un Pla economicofinancer, aprofitar per gastar romanent de tresoreria, que en tenim més de 30 milions d’euros. Entre altres coses se proposa pagar de cop les expropiacions pendents per no comprometre els pressuposts d’anys posteriors i altres projectes pendents.

-Expropiació finca registral 8879 (equipament esportiu Gommar) 1.230.000,00€

-Expropiació carreró dels Àngels 75.000€

-Expropiació Dones de Can Sales 227.000€

-Expropiació parcel·la Carrer Joan Baptista Cabanillas 141.000,00€

-Interessos expropiació Finca Ca Na Ferrana 73.680,31€

-Expropiació Finca Ca na Ferrana 307.727,78€

-Punts recàrrega vehicles elèctrics i pèrgoles fotovoltaiques 63.500,00€

-Rehabilitació edifici antiga Peixateria 150.925,56€

-Reforma carrer Formentor i Plaça Miquel Capllonch Port 608.000,00€

-Rehabilitació EBAR plaça Joan Cerdà Port  391.000,00€

Noltros hi hem votat en contra, i és un vot de protesta, ja que de fet, la majoria de les propostes que se plantegen mos semblen bé.

S’està proposant l’incompliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, la qual cosa no ens preocupa, perquè són normes injustes fetes al servei del capital pels partits del règim PP-PSOE. Però això té conseqüències: l’Ajuntament haurà de fer un pla economicofinancer els propers dos anys i tendrà certes limitacions.

Consideram que el tema és prou gros com per contar amb l’oposició, més encara si es proposa fer més despesa abans d’acabar l’any. Nosaltres volem proposar en què s’han de gastar aquest doblers que són de tots: volem que es donin ajudes econòmiques urgents, i si l’excusa és que s’han de gastar en compres perquè ha de ser dins l’any i no generar una despesa futura: idò volem que es comprin pisos per destinar a HPO, volem que es comprin alguns habitatges per destinar a llocs d’acollida temporal, volem que es comprin locals per fer una escoleta, un menjador social… El batle fa i desfà ell tot sol, i si no vol negociar ni consensuar res amb l’oposició, que no esperi que nosaltres li legitimem la seva acció de govern.

3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als membres de la Policia que han complit trenta anys de servei

Aprovat amb 13 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Junts, Podem) i 1 abstenció (Alternativa)

El Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (decret 40/2019), regula la concessió de premis i distincions, i l’article 132 d’aquest Reglament especifica que la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc es lliura als membres de la policia local, sigui quina sigui la seva categoria, quan compleixen trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local, que hagin tingut una trajectòria professional destacada i que no tinguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal. El subinspector ha fet informe i proposa la condecoració 12 policies.

Per part nostra, no estam d’acord en com es planteja la concessió d’aquesta distinció. Si la distinció és per premiar als que, duent 30 anys de servei, han tengut una trajectòria professional destacada, no té cap sentit que es doni per sistema a tots els que duen 30 anys, perquè fer-ho així li lleva valor al premi i acaba aconseguint el contrari del que es pretenia. Creim que ha faltat valentia per fer un informe justificat de quines eren les trajectòries professionals més destacades i s’ha volgut quedar bé amb tothom, i per això ens hem abstès.

4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de la Policia Local

Aprovat per unanimitat

En aquest cas sí que hi hem votat a favor, ja que el cas s’ajusta al que preveu el Reglament de policia, i a la vegada hem proposat que l’Ajuntament doni un diploma similar a la resta dels seus treballadors públics en el moment de la seva jubilació. 

5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi – Proposta per les Illes Balears i Partit Popular envers la no convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears per evitar refredaments de l’economia, per respectar la competència dels ajuntaments i seguretat jurídica

Aprovat per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 5 en contra (Junts, Alternativa i Podem).

Aquest decret llei, suposa algunes mesures molt positives, que no entenem com el PP i el PI no estan empegueïts de mostrar com si fos un fet negatiu: per exemple, aturar la construcció de piscines a rústic, o que no es pugui construir a Àrees de Prevenció de risc (per inundació, incendi…).

A més, l’argument del refredament de l’economia no s’aguanta de per enlloc. Terraferida ja ha demostrat que de les més de 50.000 hectàrees que segons el govern es protegien, en la pràctica el decret en protegeix unes 5.000 hectàrees, a més gairebé la meitat de les parcel·les protegides segons el govern ja estan edificades.

Hi hem votat en contra.

6.- Informació de Batlia

7.- Dació de compte de resolucions de Batlia

SEGON PLE:

1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030

Aprovat per 7 vots a favor (Junts, Alternativa i Podem) i 10 abstencions (Tots, UMP, PP, PI).

Es proposa incloure unes clàusules de contractació per fer compra pública responsable, i concretament adquirir els productes de neteja que siguin ecològics.

La moció ens sembla bé, i hi hem votat a favor, ara bé hem fet notar que, la legislatura passada vàrem aprovar una moció en aquest sentit i que pràcticament no li varen donar compliment, així com una proposta de Política de Responsabilitat Corporativa per EMSER al que tampoc varen fer cas.

2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i ambiental

Aprovat per 7 vots a favor (Junts, Alternativa i Podem) i 9 abstencions (Tots, UMP, PP, PI).

Un exemple més de com aquest govern municipal no accepta propostes de l’oposició, ni vol arribar a consensos de cap tipus. El batle continua amb el seu tarannà autoritari i personalista. Des de l’oposició se’ls ha estirat la mà continuament, sense cap resultat.

3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels acords municipals

Aprovat per 7 vots a favor (Junts, Alternativa i Podem) i 9 abstencions (Tots, UMP, PP, PI).

Encara que amb Junts no era cap meravella, el retrocés en transparència ha estat molt gros. Fa empegueir, a la web no hi ha res de res, i s’han dedicat a posar excuses de  protecció de dades, o del filtre de secretaria.

4.– Precs i preguntes.


Han faltat a la sessió Miquel A. Sureda i Joana Campomar (de Junts Avançam).

PDF icon Decret Convocatòria Ple extraordinari 2020-6 de 17 de juny 2020
PDF icon Decret Convocatòria Ple extraordinari 2020-7 de 17 de juny 2020

Foto de capçalera: Zona d’exclusió de Cala Castell / PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana ©SITIBSA-Ideib

One thought on “Resum del Plens extraordinaris del 17/06/2020

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s