Resum del Ple Extraordinari del 19/12/19

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior

Aprovat per unanimitat

2-. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 32-2019 sota la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despesa.

Aprovat amb 9 a favor (Tots, UMP, PI, PP) , 5 en contra (Junts) i 2 abstencions (Alternativa, Podem).

Es tractava de passar 114.000€ de la partida “Intervenció Educativa Medi Obert” a altres partides que es preveu que d’aquí a final d’any els puguin faltar crèdit. La partida d’on es treuen els doblers és una que estava feta per licitar el servei d’educadores de carrer (que està caducat) i ampliar-ho per cobrir capvespres també, però que no estan fetes les bases de licitació per tant difícilment podrà ser gastada. Ens varem abstenir ja que, per una banda és difícil imputar-los mala planificació en uns pressuposts que no han fet ells, però també és vera que si els serveis socials fossin una prioritat de juliol a novembre igual podien haver fet qualque cosa per treure aquesta licitació i justificar la famosa nova regidoria de contractació. Junts, que hi va votar en contra ha presentat al·legacions, demanant que els doblers faltants els passin d’altres partides. La proposta és desestimar les al·legacions (tècnicament no és una causa objectiva de reclamació) i aprovar definitivament. Hem mantingut el mateix sentit del vot.

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 33-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Aprovat per 10 a favor (Tots, UMP, PI, PP, Podem), 5 en contra (Junts) i 1 abstenció (Alternativa).

Es tractava de fer una modificació de crèdit per destinar 725.000€ de les inversions sostenibles que no es gastaran per falta d’execució a tres projectes: rehabilitació i adequació de la façana de l’Ajuntament (200.000€), Oficina de Turisme de Cala Sant Vicenç i Port de Pollença (325.000€) i canvi de canonada de clavegueram de primera línia del Port de Pollença (200.000€).

Ens sembla que són inversions que és interessant que es facin i per això hi vàrem votar a favor. Junts hi va votar en contra i ha presentat al·legacions demanant que s’incorpori la documentació relativa als projectes dins els expedients. La proposta és desestimar-ho, però creim que sí que podrien haver completat la documentació, i de fet vàrem criticar en l’aprovació inicial el fet que amb tanta pressa no hi havia temps per revisar projectes, etc, així que ara ens abstenim per aquest motiu, tot i que ens sembla bé tirar endavant els projectes.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 34-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

Aprovat per 10 a favor (Tots, UMP, PI, PP, Podem), 5 en contra (Junts) i 1 abstenció (Alternativa).

Es tractava de fer una modificació de crèdit per destinar 450.000€ de les inversions sostenibles que no es gastaran a l’adquisició de part del local i habitatge de la planta baixa del cine Capitol. En aquest punt continuam tenint el deure d’abstenció ja que la propietària de la planta baixa és familiar de primer grau de la nostra regidora.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 8-2019 

Aprovat per 14 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Junts) i 1 abstenció (Podem). La nostra regidora s’ha absentat per motius de conciliació familiar.

Són 2.673€ de factures d’Autos Sa Pobla que ara ha enviat les de 2018. Com sempre, ens hauríem abstès perquè encara que siguin extrajudicials, si la feina s’ha fet s’ha de pagar.

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’Acord de Carrera Professional Horitzontal dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Pollença 

Aprovat per unanimitat. La nostra regidora s’ha absentat momentàniament per motius de conciliació familiar.

La proposta que es duu a ple és fer 3 canvis en l’Acord de carrera professional: incloure els indefinits no fixos perquè puguin percebre-la ells també (hi ha jurisprudència al respecte), subsanar un error material en una taula i una modificació de criteris de ponderació. Això ja se va dur a una Mesa en abril i l’equip de govern anterior no ho va arribar a dur a ple. Ara hi va, tot i que no es recullen totes les propostes fetes pels representants dels treballadors. Hauríem votat a favor de la proposta.

7.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal 

Aprovat per 13 vots a favor (Tots, UMP, PI, Junts, Podem) i 1 contra (Alternativa)

L’ordenança reguladora de preus d’instal·lacions esportives estableix que es pot fer un conveni amb clubs i associacions esportives federades per a la bonificació o gratuïtat de les pistes, mitjançant autorització o conveni.

Es duu a aprovació la declaració de la utilitat pública a una sèrie d’associacions i clubs que ho han sol·licitat, per tal de després establir aquests convenis.

Nosaltres hem demanat la retirada d’aquest punt, per a millor estudi, perquè és bastant confús:

-no tenim clar si es pretén fer un conveni per la gratuïtat o una bonificació del 95%

-els convenis solen suposar contrapartides

-tenim dubtes que totes aquestes associacions estiguin federades

-aquesta aprovació fomenta que els grups d’amics que fan un esport acabin creant una associació aposta per no haver de pagar la pista.

-genera una discriminació no molt lògica, perquè s’exclou un equip que a diferència d’altres no s’han constituït en associació però que competeixen a la lliga d’empreses, mentre que altres que sí són associació però que bàsicament fan patxangues no paguen…

-no entenem perquè es mescla amb la declaració d’interès públic municipal, que clarament està previst com una cosa excepcional.

Molts d’aquests problemes es podrien resoldre tornant a les tarifes anteriors, hem de recordar que l’aprovació inicial de la pujada de tarifes es va fer a punt de començar la campanya electoral i aquest equip de govern no hi va votar a favor. Per tant, demanam tornar a les taxes anteriors a la darrera pujada.

8.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels consells d’àrea mandat corporatiu 2019- 2023

Aprovat per 12 vots a favor (Tots, UMP, PI, Junts), i 2 abstencions (Alternativa i Podem).

És la proposta de creació dels Consells d’Àrea. El regidor en proposa 4:

-Consell d’Àrea de contractació; hisenda i pressuposts; personal; urbanisme; medi ambient; administració electrònica; infraestructures; serveis i cementiri

– Consell d’àrea de benestar social; residència; igualtat; mediació cultural i policia local

– Consell d’àrea de cultura; educació; joventut; participació ciutadana; escola de música; normalització lingüística i biblioteca

– Consell d’àrea de festes; fires; mercats; comerç; esports; turisme i delegacions especials Cala Sant Vicenç i Port de Pollença

La proposta de crear sols 4 Consells d’àrea amb temes tan dispars, és massa forçat. Entenem que no té sentit fer-ne 28, però entre 28 i 4 hi ha d’haver un punt intermedi i que permeti fer una distribució més lògica i coherent, de tal manera que no hi hagués aquest pupurri. També creim que se podria haver consultat a l’oposició com fer-ho, així que hem demanat la retirada del punt per fer una millor proposta, acceptant que si s’ha de modificar el reglament estarem disposats a col·laborar.

9.- Precs i preguntes:

9.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 9197/2019, de 25 de novembre)

9.2 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 9226/2019, de 26 de novembre)

9.3 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 9258, de 26 de novembre)

Convocatòria de la sessió extraordinària (PDF).

Falta a la sessió el regidor Mateu Soler

Imatge d’Emilian Robert Vicol a Pixabay

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s