Precs i preguntes. Ple 30/10/19

A continuació teniu un resum de les respostes que l’equip de govern va donar a les preguntes que registràrem al ple ordinari de setembre, però que per manca de temps, ja van haver de ser contestades al segon ple extraordinari que es celebrà el dia 30 d’octubre.

1.- Hem vist que s’han començat a tractar amb herbicida camins envoltant Pollença (per exemple, el camí de Can Guilló o el de ca na Rostolla), incomplint un acord de ple. Quina o empresa o empreses estan fent el tractament i quin producte utilitzen? 

El regidor Nevado va dir que s’està fumigant amb un producte que es diu Garlon, el qual no porta glifosat, i que no està prohibit, i que els primers en incomplir la moció varen ser els del Consell. L’empresa adjudicatària, a través d’un contracte menor ha estat Yasuni, i treballaran a 47 km de camins del municipi, a raó de 14.000 euros. 

Per desgràcia, aquest equip de govern ha preferit tirar de fumigació enlloc d’utilitzar mètodes ambientalment poc impactants i no contaminants que afavoreixen la nostre salut i el nostre entorn.

2.- Qui va pagar el cost del tancament de la Pescateria i què va costar?

El batle va dir que s’ha pagat en una part amb el pressupost de la pròpia obra, i el seu pressupost. Les fustes són d’EMSER, i se tornaran a utilitzar, i les fotos les ha pagat el museu.

Per desgràcia al batle se li va oblidar dir que havia costat el tancament.

3.- Hem observat deficiències en obres realitzades als darrers anys: a les obres de Gotmar a més de mantenir barreres arquitectòniques als passos de vianants, l’asfalt es troba en mal estat al carrer Pinsà i la voravia és reparada per part del personal de la brigada municipal. També es troba en mal estat l’asfalt de l’accés a Cala Carbó. Al Carrer Voltor (fase 2) la canonada no renovada, recull pluvials i fecals i ho envia al bombeig de la Plaça Joan Cerdà. Al carrer Roger de Llúria, obra acabada el juliol d’enguany estan enfonsades les escomeses de clavegueram i el ferm en mal estat. S’ha comprovat si aquestes obres estan en garantia, per tal que es reparin les deficiències per part de les empreses i no ho faci l’Ajuntament?

Relatiu a les fecals el batle va dir que calia renovar les canonades, i que el projecte ja estava pràcticament redactat. Al Roger de Llúria el regidor Nevado digué que encara no estava recepcionada, i que si que havien sorgit problemes i deficiències que s’han de subsanar.

Esperem que a l’obra del Roger de Llúria s’arreglin les deficiències i ho faci l’empresa, respecte a les barreres arquitectòniques de Gotmar, l’asfalt del carrer Pinsà, o el de Cala Carbó imaginam que no faran res, ja que directament ni varen contestar.

4.- Pot explicar UMP per què ha canviat d’opinió respecte a la conversió de la Badia de Pollença en pista per a hidroavions civils. A l’anterior legislatura va votar-hi en contra i ara semblen estar a favor… 

El regidor Nevado va dir que no és el mateix, que abans es parlava de una pista de vols regulars i d’un lloc d’entrenament, i que ara estan parlant d’uns 40 vols anuals, per tant no han canviat d’opinió.

Per desgràcia aquests 40 vols anuals seran el punt de sortida que acabaran de fet convertint a la nostra badia en una veritable pista d’hidroavions, i saturant-la i contaminant-la més, tot per afavorir els interessos particulars d’uns quants en perjudici de la majoria.

5.- Per què l’actual batle no ha defensat el sentit del vot del ple en contra de la conversió de la Badia de Pollença en pista per a hidroavions civils? No es pot defensar que es respecti la voluntat del ple només en els temes que l’interessen. 

Segons el batle no es contradiu el sentit del ple, ja que ara es tracta d’un ús recreatiu, i no d’una línia regular, que és al que es va oposar el ple.

Com hem dit al punt anterior, la voluntat del ple i de la majoria passen a un segon terme per afavorir a una petita minoria.

6.- Respecte a la retirada d’enderrocs, per part d’EMSER, de la semiurbanització privada de Son Vila. Pensen ampliar les funcions d’EMSER per realitzar feines com aquesta? S’ha comprovat si realment tots els vials on s’han retirat enderrocs són públics. Fins fa uns 2 mesos estava tancat el pas des de la banda de Pollença amb dos pilars metàl·lics i una cadena… 

Segons la regidor Francisca Cerdà, no cal ampliar les funcions d’EMSER, ja que aquesta pot realitzar segons els seus estatuts, altres activitats de neteja. Diu que varen rebre al 30 de juliol del 2019 un requeriment de la Conselleria de Medi Ambient per a retirar uns residus d’una parcel·la de la qual l’Ajuntament n’és titular, i EMSER ho va retirar. Igualment diu que al principi del camí no hi havia cap cadena (cosa que fins fa dos mesos no és certa) i que si hagués estat així probablement no s’hauria produït l’abocament.

7.- Té aquest equip de govern algun plantejament respecte a l’antic local del Bar Katy, al passeig Voramar? 

Va dir el batle que no tenien cap plantejament ferm, a part de complir amb el que diu el llegat, i que creu que cal que sigui una opció amb consens i decidit per tots els grups.

Evidentment el batle no sembla interessat en complir el mandat del ple i realitzar un procés participatiu per decidir els usos del bar Katy, i ja vorem si ho acaba fent amb el consens del que parlà al ple.

8.- Hem llegit a premsa que l’actual govern pensa acabar amb el comitè artístic del Festival. És això cert? 

El batle va dir que el comitè havia acabat ja la seva tasca, perquè aquesta era de 3 anys. Ara cal veure quina línia seguir, però que abans estaven fent balanç.

Només esperem que les coses bones que ha tingut el Festival no desapareguin, i que no es retorni a una època opaca i de baix nivell.

9.- Quina opinió té l’actual govern sobre el Festival tant a nivell artístic, com de gestió i organització, com de repercussió i assistència? 

A nivell artístic el batle no va voler opinar,  creu que s’ha estat coherent amb l’estil i la línia, però no vol valorar aquest aspecte, i en quan a gestió si que creu que hi ha coses a millorar i de repercussió i assistència també creu que se pot augmentar.

Tot i que el batle no vulgui parlar de la part artística, és més que evidentment que durant aquests darrers anys el nivell ha millorat respecte al de fa dues legislatures. A nivell de gestió hi ha coses a millorar, tot i que durant l’anterior mandat de Tomeu Cifre no era tampoc gens exemplar, a l’igual que a nivell d’assistència.

10.- Quan pensen actualitzar el portal de transparència amb les assignacions als grups, i les declaracions patrimonials i retribucions dels regidors actuals? 

Va dir el batle que hi estaven treballant, però que no havien tengut temps per posar al dia el portal de transparència.

Quedà clar, que la transparència no serà una prioritat durant aquest mandat.

11.- Ens poden explicar per què un vehicle de l’Ajuntament circulava sense haver passat la pertinent Inspecció Tècnica de Vehicle, motiu pel qual va ser multat? Quin tipus de vehicle era? De quina àrea? 

Segons el regidor Nevado es tracta d’un camió de serveis, el qual estava amb cita prèvia per anar a passar la ITV, però una averia d’un altre camió va fer que un treballador, de forma inconscient agafàs aquest, i posteriorment fou multat.

Difícil d’entendre que un treballador no s’adoni de que un vehicle no hagi passat la ITV, i difícil d’entendre que se li permeti agafar, posant en perill la seva pròpia integritat i la de la resta, a part de la multa.

12.- Quan es convocarà per a la seva constitució la Comissió Permanent de Participació ciutadana? 

Va dir el  regidor Soler que primer varen donar un temps per apuntar-se al registre ciutadà, i una vegada fet això la Comissió és convocaria per a dia 12 de novembre, i que inicialment ho hauria fet una setmana abans però per temes laborals no va poder ser així. Efectivament aquesta Comissió va ser constituïda el dia 12 amb el representants dels partits, del registre ciutadà i de les entitats.


Fotografia hidroavió: Real Aero Club de España

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s