Resum del Ple Extraordinari del 13/11/2019

1- Ratificació de la urgència de la sessió

Aprovat per 9 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), 5 en contra (Junts) i 2 abstencions (Podem i Alternativa).

Ens hem abstès ja que, si bé és cert que el ple s’ha de fer ja perquè es duen modificacions de crèdit i per complir amb els terminis abans d’acabar l’any, no hi havia necessitat de convocar-lo de manera urgent, bastava fer-lo extraordinari i hauríem tengut un poc més de temps per consultar la documentació. Tenguem en compte que hi ha documentació que ens ha arribat una hora abans del ple.

2- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit.

Aprovat per unanimitat.

Aquesta modificació és per canviar el concepte de la partida de 3.000€ “Subvencions Escola Matinera” per “Subvenció AMIPA Costa i Llobera” i per tant fer-la una subvenció nominativa i no haver de fer una concurrència competitiva, donat que només ho fa i es podria presentar Costa i Llobera, pel que seria un absurd. L’AMIPA de Joan Mas ja rep una subvenció per l’escola matinera en forma de subvenció nominativa.

Hi hem votat a favor.

3- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit.

Aprovat per 9 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), 5 en contra (Junts) i 2 abstencions (Podem i Alternativa).

Es tracta de passar 114.000€ de la partida “Intervenció Educativa Medi Obert” a altres partides que es preveu que d’aquí a final d’any els puguin faltar crèdit. La partida d’on es treuen els doblers és una que estava feta per licitar el servei d’educadores de carrer (que està caducat) i ampliar-ho per cobrir capvespres també, però que no estan fetes les bases de licitació per tant difícilment podrà ser gastada. El crèdit es desvia així: 14.000€ a Servei de Centres Oberts, 17.000€ a Festes locals, 18.000€ a Fires, 5.000€ a Publicitat àrea de cultura, 24.000€ a Activitats culturals i didàctiques, 7000€ a Museu, exposicions i impremta, 3000€ a Material esportiu, 7000€ a productes de neteja poliesportiu, 7000€ a Promoció i publicitat turística, 3000€ a Conservació de camins, 1100€ a Material oficina i diversos, 6400€ a Publicitat i propaganda Festival i 1500€ a productes neteja administració general.

Ens hem abstès ja que, per una banda és difícil imputar-los mala planificació en uns pressuposts que no han fet ells, però també és vera que si els serveis socials fossin una prioritat de juliol a novembre igual podien haver fet qualque cosa per treure aquesta licitació i justificar la famosa nova regidoria de contractació.

4- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

S’aprova per 11 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Alternativa i Podem) i 5 en contra (Junts).

Es tracta de fer una modificació de crèdit per destinar 725.000€ de les inversions sostenibles que no es gastaran per falta d’execució a tres projectes: rehabilitació i adequació de la façana de l’Ajuntament (200.000€), Oficina de Turisme de Cala Sant Vicenç i Port de Pollença (325.000€) i canvi de canonada de clavegueram de primera línia del Port de Pollença (200.000€).

Ens sembla que són inversions que és interessant que es facin i per això hi hem votat a favor, però podem dir que és un vot a favor crític ja que, tot i saber que no es vota el projecte sinó la modificació de crèdit, amb la convocatòria urgent no s’ha donat gaire temps per poder mirar i estudiar els projectes.

5- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Aprovat per 10 vots a favor (govern, Podem), 5 vots en contra (Junts), i 1 abstenció (obligatòria, Alternativa).

Es tracta de fer una modificació de crèdit per destinar 450.000€ de les inversions sostenibles que no es gastaran a l’adquisició de part del local i habitatge de la planta baixa del cine Capitol.

En aquest punt tenim el deure d’abstenció ja que la propietària de la planta baixa és familiar de primer grau de la nostra regidora.

Alternativa ja va donar suport a la compra del cinema Capitol, compra que es va fer per unanimitat, i ara es disposarà de l’espai necessari per a la construcció de l’edifici amb totes les condicions estructurals i de seguretat que calen i per tant es desbloqueja per fi la situació que havia mantingut aquest tema paral·litzat.

6- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Aprovat per 9 a favor (Tots, UMP, PP, PI, Alternativa), 1 abstenció (Podem), 5 en contra (Junts).

Es tracta de fer una modificació de crèdit per destinar 75.000€ de les inversions sostenibles que no es gastaran a l’expropiació del Carreró que hi ha al Carrer dels Àngels. Són 43m2 que estan qualificats com a xarxa viària.

Hi votarem a favor ja que del fet de no expropiar el que toca i quan toca, ja ens ha suposat altres vegades haver d’enfrontar-nos amb indemnitzacions milionàries.

Al Ple ha faltat en Mateu Soler, de Tots per Pollença.

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s