Declaració de l’emergència climàtica

Foto ©Gerd Altmann

En el Ple extraordinari celebrat el passat 30 d’octubre de 2019 es va aprovar la nostra moció per a la declaració de l’emergència climàtica:

Marina Llobera Vicens, portaveu del Grup Municipal Alternativa per Pollença (A), que recull la petició de les organitzacions Amics de la Terra Mallorca, Attac, Confederació General del Treball (CGT Illes Balears), Entrepobles, Extinction Rebellion, Greenpeace, GOB-Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, Joventut pel Clima – Fridays for Future Mallorca, Moviment Ecolocal Mallorquí – MEM, Plataforma Antiautopista, Som Sindicalistes i Terraferida, que integren l’Aliança per l’Emergència Climàtica presenta, per al seu debat i, si s’escau, aprovació, a la propera sessió ordinària del Ple la següent

MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

L’Ajuntament de Pollença reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat de l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) i de l’escalfament global d’1,5ºC de I’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), els quals alerten d’un rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana. També s’està al límit del punt de no retorn pel que fa al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, ateses les complexes interrelacions ecosistèmiques.

En aquest sentit, acceptem com a fets vertaders l’existència de la crisi climàtica i la gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques i també el necessari procés de reducció de les emissions que es proposa és l’única manera d’assegurar un futur per al municipi. La ciutadania ha d’entendre la urgència i la irreversibilitat d’aquesta lluita.  L’Ajuntament de Pollença pot tenir un paper clau en la formació, l’educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). A més, és vital que dugui a terme una adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.

Declarar l’emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris per fer front a aquesta crisi. És imprescindible aplicar un full de ruta vinculant, capaç de garantir les necessàries reduccions anuals de gasos d’efecte hivernacle, l’abandó dels combustibles fòssils, l’opció per una energia 100% renovable i la reducció a zero de les emissions netes de carboni, com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, d’acord amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a un màxim d’1,5ºC. L’estat d’emergència implica redirigir tots els recursos dels ajuntaments per encarar la crisi climàtica i els problemes associats que comporta.

Entre aquests problemes no és una qüestió menor la necessitat de planificar un escenari econòmic de post-creixement. La vida econòmica del municipi no pot fonamentar-se en un creixement econòmic il·limitat que continuï amb la depredació de recursos limitats en un planeta finit i en un increment constant del consum d’energia que compromet greument el futur de la civilització humana i la vida en el planeta.

La declaració d’emergència climàtica suposa encetar un procés d’educació, formació i conscienciació de tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica i l’enorme canvi que és necessari per frenar l’emergència climàtica. Davant aquesta situació, l’Ajuntament es compromet a iniciar l’esmentat procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals.

Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:

1. Incorporar i desplegar de manera immediata la nova Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81 de 2019).

2. Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos necessaris per garantir la reducció dels GEH (gasos d’efecte d’hivernacle), amb l’objectiu d’arribar al balanç zero net no més tard de 2040, si pot ser abans de 2035, i la reducció a l’any 2030 del 65% d’emissions d’aquests gasos respecte a les de 1990; així com per aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes, com a única resposta possible per evitar el col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Pollença es compromet a signar l’acord del Pacte de Batles i Batlesses contra el Canvi Climàtic i a demanar una subvenció per a redactar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i Clima (PAESC) i un Sistema de Gestió Energètica d’acord amb la convocatòria publicada al  BOIB 109 de 8 d’agost del 2019 del Consell Insular de Mallorca, la qual finalitza el termini el proper 8 d’octubre de 2019. També es compromet que l’esmentat PAESC vagi acompanyat de la implementació de criteris i clàusules mediambientals de contractació en la licitació d’obres i serveis.

3. Revisar i actualitzar el planejament urbanístic amb criteris de sostenibilitat ambiental i reducció dels consums d’energia i territori.

Per això l’Ajuntament es compromet a adaptar i modificar el seu Pla General d’Ordenació Urbana en el sentit següent:

  • Desclassificar aquell sòl urbanitzable que encara no hagi iniciat ni aprovat plans de desenvolupament
  • Protegir el sol rústic, reduint la seva edificabilitat
  • Protegir i impulsar el comerç local i de proximitat, impedint la creació de nous polígons industrials, ni grans superfícies comercials
  • Fomentar un urbanisme que redueixi les necessitats de desplaçaments amb automòbils privats.
  • Preservar el caràcter natural, forestal, agrícola o ramader del sòl rústic
  • Reduir les necessitats de noves extraccions d’aigua potable, que comprometin encara més la gestió i qualitat dels aqüífers.

4. Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100% renovables de manera urgent i prioritària.

Per això, el govern municipal es compromet a:

-En el termini de sis mesos a licitar la contractació del subministrament d’energia elèctrica per als subministraments elèctrics de l’ Ajuntament de Pollença incloent les següents consideracions:

  • Els plecs de contractació inclouran que l’obligació de subministrament de l´empresa contractista se faci amb el 100% de l’energia elèctrica que subministri tingui garantia d’origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta eficiència.
  • Millores energètiques per aconseguir una gestió més eficient i ajustada a les necessitats reals de l’ajuntament, prioritzant optimitzacions de subministrament per discriminació horària i de la potència contractada.

-Fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants i el transport públic col·lectiu

-Promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables

-Crear espais educatius i informar la població de l’emergència climàtica

-Assolir una política de residus zero

5. Avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat per poder assolir el més aviat possible un subministrament agroecològic complet en els serveis alimentaris de titularitat o gestió municipal i propiciar la seva extensió a la resta de la població.

6. Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les conseqüències de la crisi climàtica que ja es poden observar (increment de la temperatura global, onades de calor, irregularitat de les precipitacions, augment del nivell de la mar) en el context d’un territori limitat com són les nostres illes.

7. Establir mecanismes ciutadans de presa de decisions, de caràcter vinculant, amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades, per tal que la justícia, la democràcia i la transparència siguin pilars fonamentals de totes les mesures que s’apliquin en aquesta transició, així com evitar qualsevol tipus d’explotació de l’ésser humà per l’ésser humà, i incloent la visió de gènere i la d’altres col·lectius vulnerables. Per això caldrà establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment verificables i quantificables.

8. L’Ajuntament es compromet a establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica per rebre assessorament i concretar les mesures que es posaran en pràctica i a valorar i avaluar el procés semestralment per observar els avenços assolits.

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s